Photos Hoa – Lá – Cành

Sáng chủ nhật rảnh rỗi nên cầm em Nokia Lumia 925 ra Thảo cầm viên chụp sẵn test lens macro mới mua luôn. Chủ đề mình chọn là Hoa – Lá – Cành. Hôm đó đi trời hơi gió nên lấy nét nhiều khi không chính xác và ưng ý lắm.

Mời các bạn xem thử xem sao:

hoa-la-canh

hoa-la-canh (1)

hoa-la-canh (2)

hoa-la-canh (3)

hoa-la-canh (4)

hoa-la-canh (5)

hoa-la-canh (6)

hoa-la-canh (7)

hoa-la-canh (8)

hoa-la-canh (9)

hoa-la-canh (10)

hoa-la-canh (11)

hoa-la-canh (12)

hoa-la-canh (13)