Đập hộp Samsung Galaxy Note 4

Ngày 26/09/2014 tại Hàn Quốc đã chính thức bán ra Samsung Galaxy Note 4. Còn ở Việt Nam thì đã bắt đầu cho đặt hàng và cuối tháng 10 sẽ giao hàng cho khách.

SamsungTomorrow đã có video đập hộp Samsung Galaxy Note 4 mời các bạn cùng xem:

Video by: SamsungTomorrow